ראשי    /    תקנון

תקנון

   

תקנון

 *תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען נוחות הגולשים באתר ואין בכך לפגוע בבני המין אשר התקנון אינו מנוסח בלשונו

מנהלי האתר שומרים על הזכות לשנות את תקנון האתר לפי ראות עיניהם ושיקולם הבלעדי

אתר האינטרנט 

אתר אינשטיין בחירה חכמה למשרד הינו חנות אינטרנטית והינו בבעלות של חברת י.מ שיווק ח.פ 023073976

כתובתינו : לישנסקי 10 , ראשל"צ

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים
מובהר בזאת כי אין להפיץ / לפרסם / להשתמש בתכנים המוצגים באתר, לעשות בהם כל פעולה במישרין או עקיפין המהווה פגיעה בזכויות יוצרים אן בקניין הרוחני של החברה – אלא אם החברה נתנה אישור מפורש בכתב ומראש.

 אופן הרכישה ותנאי תשלום 


התמונות המלוות את המוצרים באתר הינן לצורך המחשה בלבד ותיתכן סטייה קלה בהצגת הצבעים בין מסך למסך. המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים חדשים.
בסמוך לכל מוצר מוצג מחירו בשקלים, כל מוצר ניתן להוסיף לסל הקניות , ניתן להוסיף ולגרוע מוצרים מסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל.
בסיום ההזמנה יש לאשר את הרכישה בקופת האתר.


החברה רשאית לבטל כל הזמנה לפי ראות עיניה ללא תאום או הודעה מראש.

אופן התשלום

התשלום מתבצע באמצעות  כרטיס אשראי / צ’ק לשליח על שם : ימ שיווק בעת האספקה.
החברה מאפרת רכישת מוצרים בתשלומים .
מספר התשלומים משתנה בהתאם לסכום הקנייה.
חיוב האשראי בפועל יתבצע רק לאחר הכנת המוצרים למשלוח וסמוך לשליחתם.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

 

לקוח עסקי שיבצע הזמנה טלפונית באמצעות האתר ויבחר למסור פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון, יוכל להבטיח את מחירו הסופי של המוצר/ים רק לאחר קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי – מובהר בזאת כי לעיתים אי מסירת פרטי כרטיס אשראי באתר – גורמת לעיכוב במועד האספקה.

במקרה והלקוח יבחר לאסוף מוצרים ממשרדינו, יוכל לעשות זאת רק לאחר אישור הזמנתו ובתיאום מראש, המוצרים ניתנים לאיסוף עצמי ע"י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת"ז בלבד. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הכמות הנמכרת ללקוח גם במידה וההזמנה אושרה. קיימים מוצרים מסוימים שלא יוכלו להיאסף ממשרדינו, ויסופקו ישירות ללקוח על ידנו או מי מטעמנו.

 הכנת ההזמנה

מרבית המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי מחסני החברה וזמינים  לאספקה מיידית.
במקרים חריגים בהם אזל מוצר מהמלאי – נציג החברה יודיע על כך טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך ליום ההזמנהללקוח תישמר הזכות לבטל את העסקה ללא תשלום.
החברה מתחייבת כי לא תעכב משלוח בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו לעיכוב.
הזמנה שבוצעה לאחר סיום שעות הפעילות של מח' ההזמנות תחושב כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שאחריו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה במקרה של טעות חריגה בפרסום המוצר באתר.

משלוח

המוצרים נשלחים ללקוח באמצעות חברת שילוח חיצונית "צ'יטה" או באמצעות נציגנו, ומסופקים ללקוח לאחר אישור ההזמנה במידה והמוצרים נמצאים במלאי. 

ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי-שבת , ערבי חג ומועדי וחגי ישראל..

אספקת ההזמנות באתר תתבצע לאחר 1-5 ימי עסקים

לקוח עסקי אשר לא ימצא במשרדו בעת ביקור השליח – תושאר הודעה לצורך תיאום מחדש של מועד האספקה.


לקוח עסקי שלא ימצא משרדו לאחר שתואם עמו מועד אספקה חדש – יישא בעלות המשלוח החדש.

תיתכן תוספת תשלום עבור משלוח לירושלים וסביבתה ולאזורים מיוחדים http://www.chitadelivery.co.il/טבלת-אזורי-שילוח-חריגים(לחץ לקבלת פירוטהחיוב יעשה לאחר עדכון הלקוח.

איינשטיין בחירה חכמה למשרד עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוזמן יימצא במלאי היבואן/ספק, או כי השירות המוצע ניתן ליישום. עם זאת, עלול להיווצר מצב,בתום לב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן מלאי היבואן/הספק או כי השירות איננו זמין. במצב כזה, יוצע ללקוח מוצר/שירות חלופי, הדומה בתכונותיו ובמחירו למוצר שהוזמן, בפנייה ישירה אליו באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני שלו. במידה ואין הלקוח מעוניין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הלקוח, ככל ששולם, יוחזר לו. בוטלה המכירה או סופק ללקוח מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא למיטב ציוד משרדי כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי מיטב ציוד משרדי בגין המכירה או ביטולה, ובכלל זה בגין רכישת מוצר/שירות במחיר גבוה יותר ו/או בגין אובדן רווחים ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח. 

משלוח ריהוט לוחות ציוד חריג

באתר קיימים מוצרים אשר בגלל משקלם או גודלם החריג דורשים מהחברה היערכות לוגיסטית שונה לצורך המשלוח.
עלות המשלוח והסייגים למשלוח יצוינו טלפונית ע"י שיחה יזומה של נציגי החברה טרם ביצוע החיוב וטרם יציאת ההזמנה.

החזרת מוצרים

ביטול עסקה ניתן לבצע תוך 14 יום מיום רכישת המוצר בהתאם לחוק.
ניתן להחזיר את המוצר אל משרדינו ,תוך 14 יום מיום רכישת המוצר. המוצר יוחזר סגור באריזתו המקורית. החברה תזכה את כרטיס האשראי , העברה בנקאית לחשבון הלקוח או המחאה בגובה מלוא ערכו של המוצר המוחזר בקיזוז 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח (הנמוך מבניהם) ובנוסף עלות דמי משלוח במידה ויש צורך לאסוף את המוצר.

כמו כן, במקרה של ביטול עסקה שלא עקב אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי יש להחזיר את המוצר למשרדנו. יובהר כי הוראות פסקה זו באשר למדיניות ביטול והחזרת מוצרים תקפות אך ורק לגבי צרכן כהגדרתו בחוק, ולעניין זה 'חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 '

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי - המוצר יוחזר על חשבון הלקוח למחסני החברה.

ביטול עסקה אינו אפשרי במקרים הבאים (ע"פ תקנות הגנת הצרכןכמפורט בקישור הנ"ל:

http://www.moital.gov.il/cmsTamat/InternalPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID={FA1AD844-1B22-449E-B6C5-047877539E49}&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2fFA1AD844-1B22-449E-B6C5-047877539E49.htm&NRCACHEHINT=Guest#_Toc272779059

אחריות ושירות

אחריות למוצרי מיכון משרדי | מדפסות | ציוד היקפי למחשב וציוד טכנולוגי אחר הנרכשים באמצעות האתר הינה במעבדות מורשות מטעם היבואן. האחריות כפופה לתנאים הרשומים בתעודת האחריות המצורפת למוצר ו/או לתנאים המצוינים בתעודת האחריות במשרדי יבואן המוצר/מורשה מטעמו. על חלק מהמוצרים מודבקת מדבקת אחריות. יש לדאוג כי מדבקת האחריות תהיה תקינה וקריאה. פתיחת המוצר ו/או תיקונו על ידי גורם שאיננו מאושר ע"י היבואן ו/או היצרן אשר תוביל להסרת המדבקה ו/או לפגיעה בה או במוצר עצמו תמנע מתן האחריות ללקוח.
האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית או כל שפה אחרת חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. יחד עם זאת החברה תפנה את הלקוח למוקדי השירות והתמיכה של הספק או היצרן ותנקוט בכל האמצעים כדי לפתור את הבעיות שהתעוררו .
לא תינתן אחריות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח. במידה והלקוח בחר לבצע התקנה כלשהי שלא ע"י נציג מורשה או ע"י בעל בר סמכא בתחום הרלוונטי תפוג האחריות למוצר הנרכש, מקום שיש בהתקנה לגרום נזק למוצר/לתוכנה.

 שמירה על פרטיות

בעת ההזמנה על הלקוח למסור פרטים אישיים כגון: שם, מס' תעודת זהות, כתובת, מס' כרטיס אשראי וכתובת דוא"ל.הפרטים הנמסרים הינם מוצפנים ע"י מערכות לאבטחת מידע ולשמירה על הפרטיות המבוססת על הכלים המתקדמים ביותר בתחום זה, שרתי אבטחה המגובים ב Firewall אשר מגנים על מערכות האתר.התקשורת עם הלקוח לבין השרתים עובדת באופן מוצפן באמצעות פרוטוקול SSL , כאשר הפרוטוקול הוא סטנדרט עולמי, ומאפשר הצפנה של המידע העובר ברשת האינטרנט.

איינשטיין בחירה חכמה למשרד  מתחייבת שלא להעביר את פרטי הגולש ו/או הרוכש לשום מקור חיצוני למעט חברת האשראי בלבד. יחד עם זאת, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע ההזמנה.

כל הרוכש הממלא את פרטיו באתר מאשר לשלוח אליו עדכונים וחומר פרסומי באמצעות דוא"ל או SMS  .

מערכת האתר מאובטחת בתקשורת שבין הלקוח לבין שרתי המערכת . בכל קנייה על הלקוח להקיש את שמו וסיסמא אשר קבע מראש, כאשר הקשת הסיסמא מבטיחה את פרטיות הלקוח.
כל פרטי הלקוח, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, פרט למורשה שהינו האחראי על הפרטיות ומידע אישי מטעם החברה.

בכל שאלה ו/או תלונה הנוגעת להגנת הפרטיות באתר, ניתן לפנות לאחראי על הגנת הפרטיות במשרדנו: במייל:

mailto:einstein@einstein-online.co.il

מקום השיפוט 

סמכות השיפוט בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך כאשר פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד.

אנו מאחלים לכם קנייה מהנה 


 

 

 

 

 


Copyright © 2024 all rights reserved | נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות